ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัลสูงสุดของงานและเหรียญรางวัล จากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัลสูงสุดของงานและเหรียญรางวัล จากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัล JDIE Grand Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล JDIE Grand Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “หุ่นยนต์ต้นแบบมือเทียมกลสวมแขนสำหรับผู้พิการแขนขาดบริเวณกึ่งกลางปลายแขน โดยใช้สัญญาณอิเล็กโทรมิโอแกรมและเทคนิคปัญญาประดิษฐ์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน และคณะ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบมือเทียมกลสวมแขนและใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อในการทำท่าทางพื้นฐาน โดยใช้เซนเซอร์วัดสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อราคาถูก และทำการลดขนาดสัญญาณ กำจัดสัญญาณรบกวน คุณลักษณะเด่น และการใช้โมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โมเดลที่พัฒนานี้ได้นำไปใช้งานร่วมกับระบบควบคุมแขนเทียมสำหรับการทดลองเคลื่อนไหวท่าทางกำมือและแบมือ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก” โดยคุณวิชัย สังฆะมะณี และคณะ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้รับรางวัลจาก Special Prize จากผู้จัดงาน

และยังมีประดิษฐกรรมและและนวัตกรรมอีก 5 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้

– ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมปากล่างนกเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับนกกาฮัง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

– ผลงานเรื่อง “การผสานสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนวัตกรรม RAS-O เพื่อลดรอยแตกลายบนผิวหนัง” โดย ดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะ บริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด ได้รับรางวัล World Invention Intellectual Property Associations ไต้หวัน

– ผลงานเรื่อง “airstack turbine: กังหันลมรูปแบบแกนแนวตั้งแบบเรียงซ้อนระบบโรเตอร์ร่วมแกน” โดยคุณวิชัย สีสุด และคณะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก ITE Expo สหราชอาณาจักร

– ผลงานเรื่อง “ระบบบันทึกข้อมูลสัญญาณความผิดพร่องในระบบไฟฟ้าที่รองรับหน่วยวัดเฟสเซอร์ตามเวลาจริง” โดยคุณเสถียร ประทุมมา และคณะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลจาก Highly Innovative Unique Foundation ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

– ผลงานเรื่อง “การออกแบบลวดลายผ้าใยกล้วย สู่การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงพาณิชย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลจาก Iranian Top Inventors สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญทองจากเวที JDIE 2024 ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

-เหรียญทอง 50 ผลงาน

-เหรียญเงิน 19 ผลงาน

-เหรียญทองแดง 4 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize อีกเป็นจำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ อังกฤษ ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย อิหร่าน เป็นต้น

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเชิญให้กล่าวแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเวที JDIE 2024 โดย ดร.วิภารัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลทั้งจากประเทศไทยและนานาประเทศ ที่ได้อุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อวงการสิ่งประดิษฐ์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่สายตาประชาคมผ่านเวทีประกวดนานาชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก และท้ายสุดต้องขอขอบคุณ WIIPA ที่ให้เกียรติ วช. ในนามประเทศไทยนำผลงานของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงในงาน

สำหรับ 31 หน่วยงาน จากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัลในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) ได้แก่

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-มหาวิทยาลัยรังสิต

-มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

-วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

-วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

-โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

-โรงเรียนสตรีศรีน่าน

-โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

-โรงเรียนราชินีบน

-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

-โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-บริษัท อินโน ไวเทิลเทค จำกัด

-บริษัท 7 ดราก้อน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

-บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด

-บริษัท เฮลทิเนส จำกัด

-บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

-บริษัท ไทยมรดก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Loading

Share this post


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า