วว. จับมือ กกพ. เชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนา ขับเคลื่อนการจัดการพลังงาน/สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

วว. จับมือ กกพ. เชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนา ขับเคลื่อนการจัดการพลังงาน/สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและพัฒนา และงานบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อพัฒนางานวิจัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามกิจการการพลังงาน โดยมี ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. คุณเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. คุณกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และคุณธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ร่วมเป็นสักขีพยาน โอกาสนี้ คุณสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวง อว.

ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้มีขอบเขตการดำเนินงานมุ่งสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เชื่อมโยงกับด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คำแนะนำทางวิชาการ งานบริการทดสอบวิเคราะห์ผล รวมทั้งการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากโรงไฟฟ้า เป็นต้น

ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของไทยและทั่วโลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถใช้ได้ยาวนาน ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์โดยรวมให้มากที่สุด ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้บริการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานมาเป็นเวลากว่า 40 ปี มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีความพร้อมในการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร (Total Solution) ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG

“…ความร่วมมือของ วว. และ กกพ. ครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์การปลดปล่อยมลพิษ จากการประกอบกิจการพลังงาน อันจะส่งผลให้การดูแลการใช้พลังงานมีความสมดุล ก่อให้เกิดระบบพลังงานที่มั่นคงมีเสถียรภาพ โดยการนำผลการวิเคราะห์ ทดสอบ มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เกิดพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป…”

คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของสำนักงาน กกพ. เพื่อยกระดับศักยภาพการกำกับและตรวจติดตามกิจการพลังงาน รวมถึงป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด โดยทาง วว. จะให้การสนับสนุนทั้งบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษทางน้ำ รวมถึงให้ความเห็นเชิงวิชาการ ในการป้องกัน แก้ไขข้อร้องเรียน และเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

“กกพ. หวังว่าความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะกระบวนการตรวจติดตามกิจการพลังงาน ยังจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีในอนาคต”

Loading

Share this post


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า